Translate

Робота бібліотекаря

Бібліотечний урок
                                                             
                                                         Підготувала бібліотекар ліцею Вітвіцька А. М.

Тема заходу: «Ніхто немає права ображати людину».
Ø  формувати в учнів уявлення про Декларацію прав дитини;
Ø  з'ясувати обов'язки та права дітей;
Ø  виробля­ти та коригувати  навички правомірної поведінки, негативне ставлення до правопору­шень;
Ø  уміння протистояти негатив­ним впливам;
Ø  формувати повагу до держави, до її органів.
Тип заходу: урок-проект.
Обладнання: Конвенція ООН про права дитини, дзеркальце, диски, комп’ютер.
Оформлення дошки: тема заходу.
Форми роботи: робота в групах, фронтальна робота.

Слайд №1
І. Вступне слово бібліотекаря.
Добрий день!  Сьогодні у нас незвичайна тема  «Ніхто не має права ображати люди­ну». Заняття у нас нетрадиційне. Нетрадиційне з багатьох причин:
1)      ви готували його завчасно;
2)      ми говоритимемо про права дітей;
3)      це заняття-проект, ви всі захищатимете свої міні-проекти;
4)      заняття, на якому є багато присутніх.
            Майбутнє  кожної нації – це діти. Якими вони виростуть – таким і буде майбутнє. Виростити і захистити дитину, зберегти її здоров’я, виховати у злагоді і мирі – це значить для дорослих – забезпечити собі щасливу, спокійну і стабільну старість.


Слайд №2.
Мета:
Ø  формувати в учнів уявлення про Декларацію прав дитини;
Ø  з'ясувати обов'язки та права дітей;
Ø  виробля­ти та коригувати  навички правомірної поведінки, негативне ставлення до правопору­шень;
Ø  уміння протистояти негатив­ним впливам;
Ø  формувати повагу до держави, до її органів.

ІІ. Ознайомлення із новим матеріалом.
Актуалізація знань учнів.
Діти! А що ви готували на сьогоднішній урок?
- дізнавались про свої права і обов’язки ;
- досліджували дані про дітей в Україні, в яких порушено їхні права;
- шукали казкові та життєві історії, в яких порушено права героїв;
- складали міні-проекти.

Слайд №3
Бібліотекар. А чи знаєте ви, хто є найголовнішою людиною на планеті Земля? Подивіться у дзеркальце і скажіть, кого ви там бачите. Посміхніться тому, кого ви бачите (Діти по черзі заглядають у дзеркальце і бачать там себе.)
 Щойно ви посміхнулись найголов­нішій людині на Землі! Людина — найцінніший скарб. Ко­жен із вас — особистість, і саме такої людини, як ви, більше на Землі не­має і не буде.Слайд №4
Бібліотекар.  Права дитини — це певні можливос­ті, що надаються вам, дітям (до 18 ро­ків), для того, щоб жити і дорослішати. Інакше, кажучи, те що  ви можете робити і в чому вам не можуть відмо­вити, щоб повноцінно жити. Життєвий досвід не тільки свідчить, але й вчить, що не буде дітей — не існуватиме й держави. Діти — дзер­кало будь-якої держави, її майбутнє. Кожна держава любить дітей і піклу­ється про них. І проявом цього була 44 сесія Генеральної асамблеї ООН, у 1959 році було прийнято Деклара­цію прав дитини. А в 1989 році всі прогресивні країни світу, у тому чис­лі й Україна, підписали Конвенцію прав дитини.
Слайд №5
Давайте дізнаємось, що означають слова «конвенція» та «декларація»?(словникова робота)
1 учень. Декларація — документ, у якому ви­кладено важливі правила, обов'язки для всіх людей.
2 учень. Конвенція — латинське слово. Це угода, між­народний договір із певних питань. У даному випадку — з питань прав дитини.
Бібліотекар. Учні! Кожен із вас готувався до сьогоднішнього уроку: дізнавався про права, досліджував дані про дітей в Україні, в яких відсутні ці права, шукав різні історії, де порушено права героїв, готував міні-проект. Розділимось на три групи: правознавці, дослідники, пошуковці ( Слайд №6)

Презентація міні-проектів:
Презентація міні-проекту групи «Правознавці»
1 учень. Переглянувши Конвенцію ООН про права дитини, ми дізналися про свої права і обов’язки. А саме, ми маємо:
Слайд №7-15.
 • право на життя;
• право на любов та піклування;
•  право на медичну допомогу;
•  право на освіту та навчання;
• право на розвиток талантів;
• право на відпочинок;
• діти рівні в своїх правах;
•  право на повноцінне харчу­вання;
•  право на власну думку;
•  право на інформацію;
• діти не повинні стати жертвами насильства;
•  дитина не повинна бути скрив­джена;
•  дитина не повинна залучатись до непосильної фізичної праці;
•  право на захист від викрадення та продажу;
•  право на захист від наркоманії;
•  діти не повинні залучатись, до вій­ськових дій.
•  право на об'єднання;
•  право на ім’я;
•  право на життя з батьками.
2 учень.  Зараз ми дізнаємось про більш детальні права, які має дитина у певний період свого життя.
   Слайд №16.
Народившись, дитина отримує право на громадянство, має право жити і виховуватися у сім’ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів.
Півторарічний громадянин має право відвідувати ясла.
Трьохрічний громадянин  має право відвідувати дитячий садок.
Шестирічний громадянин має право:
Ø  відвідувати школу;
Ø  самостійно заключати дрібні побутові угоди.
Слайд №17.
3 учень.
 Десятирічний громадянин:
Ø    дає згоду на зміну свого імені та прізвища;
Ø   дає згоду на своє всиновлення або  передачу в прийомну  родину, або відновлення батьківських прав своїх батьків;
Ø   висловлює свою думку про те, з ким із його батьків, після розірвання шлюбу, він хотів би жити;
Ø   має право бути заслуханим у ході будь-якого судового або адміністративного розгляду;
Ø   може вступати в дитячі суспільні об’єднання.

Слайд №18.
4 учень.
Чотирнадцятирічний громадянин:
Ø  може вибирати місце проживання (за згодою батьків);
Ø  має право за згодою батьків укладати будь-які угоди;
Ø  має право самостійно разпоряджатися своїм доходом, зарплатою, стипендією;
Ø  здійснювати свої авторські права, як результат своєї інтелектуальної  діяльності;
Ø  може отримати дозвіл взяти шлюб у вигляді виключення, якщо склалися особливі обставини (при цьому наступає повна дієздатність);
Ø  допускається вступ на работу з дозволу батьків (на легку працю не більше 4 годин у день);
Ø  має право вимагати відміни усиновлення;
Ø  може навчатися водінню мотоцикла;
Ø  має право управляти велосипедом під час руху дорогами;
Ø  несе карну відповідальність за деякі злочини;
Ø  несе майнову відповідальність по укладених угодах, а також за заподіяну майнову шкоду;
Ø  може бути виключений зі школи за порушення.
5 учень.
Слайд №19.
П’ятнадцятирічний громадянин має право вступу на роботу (24 годинний робочий тиждень).
Шістнадцятирічний громадянин має право:
Ø  отримати паспорт;
Ø  взяти шлюб при наявності поважних причин;
Ø  управляти мопедом при їзді по дорогах;
Ø  навчатися водінню автомобіля на дорогах в присутності інструктора;
Ø  заключати трудовий договір (контракт), рабочий тиждень не повинен перебільшувати 36 годин;
Ø  підлягає адміністративній та карній відповідальності за правопорушення.
6 учень.
Слайд №20.
Сімнадцятирічний громадянин підлягає початковому ставленню на військовий облік (видається приписне свідоцтво).
У 18 років настає повна дієздатність громадянина. Отримує всі права та накладає на себе будь-які обов’язки.
Бібліотекар. Отже, ми познайомились із вашими правами. Тому добре їх запам’ятайте. Можливо, колись вони вам і пригодяться. А тепер поговоримо над порушенням прав дітей в Україні.

Презентація міні-проекту групи «Дослідники»
1 учень.
Слайд №21.
1. Сьогодні в Україні понад 96 тисяч дітей не мають батьків. При цьому 86 тисяч цих дітей втратили бать­ків не через смерть — батьки від­мовилися від своїх дітей.
2.В Україні 145 тисяч дітей не ма­ють де жити, жебракують, бродя­жать.
2 учень. 3. 136 тисяч хворих дітей-інвалідів не можуть своєчасно отримати медичну безкоштовну допомогу.
4.В Україні кожна двадцята дити­на змушена самостійно заробля­ти гроші.
   3 учень. Ось у нас утворилась ціла галерея картинок, що свідчать та  повідомля­ють про права дітей. А хто порушує ці права, той має відповідати за зако­ном через суд.

Презентація міні-проекту групи «Пошуковці»
1 учень. Ми підготували для вас декілька казкових та життєвих історій, які ви добре знаєте. Тому уважно слухайте і скажіть, які права в них порушено.
Слайд №22.
Ситуація 1.
-  Ідучи дорогою через ліс до хворої бабусі, Червона Шапочка зустріла Вовка. Він ска­зав, що він чуйний, добрий, що він також хоче провідати хвору бабусю і вона йому повірила. Вони вирішили позмагатися: пішли різними дорога­ми, хто швидше дістанеться місця. Але Вовк випередив її, обманом забрався до хати, з'їв бабусю, а по­тім і Червону Шапочку. Але і його можна зрозуміти, бо він був голодний.
 Тож давайте будемо думати, які права порушив Вовк?( право на життя, не законно увірвався до чужої оселі)

2 учень.
Слайд №23.
Ситуація 2.
Пригадайте казку «Снігова королева», в якій розповідалося про те, що Снігова Королева викрала Кая, зачарувала його і залишила жити у своєму кришталевому палаці, пообіцяла весь світ і пару ковзанів.  Але з іншого боку  він сам прив’язав свої санчата до саней королеви.
 Тож давайте подумаємо, які права порушила Королева відносно Кая (право на власну думку, право на захист від викрадення).

3 учень.
Слайд №24.
Ситуація 3.
– Пригадайте казку про Попелюшку. Ця тендітна дівчинка весь час працювала: прала одяг, прибирала, у той час, коли сестри спали або крутилися перед дзеркалом. Вона спала на горищі, а не на пухових перинах. А мачуха просто її ненавиділа, навіть не пустила на бал.
А тепер подумайте, яких прав була позбавлена Попелюшка (діти мають рівні права, право на відпочинок, дитина не повинна бути скривджена, право на любов та піклування, дитина не повинна залучатися до важкої праці).

Бібліотекар. А тепер розглянемо декілька життєвих історій. Кожна з груп отримує по одному завданні, тобто деяку одну життєву ситуацію. Ви повинні обдумати і сказати, які права дитини  порушено.
Слайд №25.
Ситуація 1.
Настя допомагає мамі розносити пошту. Вона цікавиться життям своїх друзів, а тому іноді пе­речитує листи та листівки, адресо­вані іншим.
—  Яке право вона порушує? ( право дитини на таємниці, право на втручання в чуже життя)

Слайд №26.
Ситуація 2.
9-річний Сергій написав вірші й хотів надіслати їх у дитячий журнал. Але його старший брат за­уважив: «Даремно посилаєш, ти ж не­повнолітній, не можеш бути автором, і тому твої вірші не надрукують».
—  Чи правий старший брат? (так, бо 9-річний брат не є повнолітнім, і він немає права друкуватися без згоди старших)

Слайд №27.
Ситуація 3.
Якщо до класу прийшла дівчинка-інвалід, як вибудете  поводитися з нею? (Особлива увага дітям-інвалідам)

ІІІ. Підсумкова бесіда.
Бібліотекар. Діти! А тепер повернемось до початку уроку. Які права ви маєте?
Учні. Називають права, які запам’ятали.
Бібліотекар. В скільки років ви можете змінювати своє прізвище та ім’я?
Учень. В 10 років.
Бібліотекар. Коли ви маєте право управляти велосипедом підчас руху дорогами?
Учень. В 14 років.

ІV. Очікувані результати.
Бібліотекар.  Чи справдились ваші очікування від уроку? Що вам найбільше запало в душу?
1 учень. Я навчилась складати міні-проекти.
2 учень. Я дізнався про права, яких не знав.

V. Підсумок уроку. Заключне слово бібліотекаря.
Бібліотекар. Отож, на майбутнє, діти, запам’ятайте: не будьте такими довірливими до незнайомих вам людей, будьте обережними із незнайомцями, не сідайте  в машину до незнайомих вам людей, не беріть від них гостинці, не гуляйте далеко від своєї домівки! І на закінчення сьогоднішнього уроку зачитаємо вірш «Знай свої права» (Читають учні).
Слайд №28-30.
Вірш «Знай свої права»
Друзі мої! Права дитини
Ми мусим вивчити сумлінно,
Щоб знати добре в наші дні,
Коли з тобою справедливо
Вчиняють, а коли і ні.
То ж прочитай, завчи напам'ять,
Порадь і дай друзям прочитать,
Хай прочитають тато й мама —
Закони всім потрібно знать!
Будь добрим сином чи дочкою,
Поганим вчинком не зганьби;
Ти роду власного ніколи,
Люби свою сім'ю і школу,
Свою Україну люби!

Бібліотекар. На сьогодні наша виховна година закінчена. Дякуємо за увагу.Виставка літератури на правову тематику
Виставка літератури мої права

Виставка літератури 

1 коментар: